0

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności/Cookies

Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności/Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Sklepie Internetowym SklepikSeniora.pl, którego właścicielem jest firma NOVA S.C.
 2. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego SklepikSeniora.pl jest firma NOVA S.C. (NIP: 8943098212) z siedzibą przy ul. Lubelskiej 1D, 54-103 Wrocław.
 3. Firma NOVA S.C. będąca właścicielem sklepu internetowego SklepikSeniora.pl, zwanego dalej Sklepem Internetowym oświadcza, że dokłada wszelkich starań w celu właściwego zabezpieczenia powierzonych danych i w tym zakresie działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(RODO)

Dane osobowe i ich przetwarzanie

 1. Polityka prywatności ma zastosowanie do danych podanych przez Klientów Sklepu Internetowego SklepikSeniora.pl w sposób dobrowolny, jednak w miejscach oznaczonych, jako „obowiązkowe” niezbędny w celu realizacji usług oferowanych przez Sklep Internetowy, a przede wszystkim w celu:
 • rejestracji w Sklepie Internetowym (założenie konta),
 • logowania do konta,
 • składania i realizacji zamówień (rezerwacji produktów) oraz wysyłki zamówień  do klienta.
 1. W celu przyjęcia i realizacji zamówień Sklep Internetowy zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (w celu wystawienia faktury VAT) niezbędne do realizacji usług Sklepu Internetowego. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. W celu rezerwacji produktów Sklep Internetowy gromadzi dane: imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. W celu rejestracji konta w Sklepie Internetowym zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło niezbędne do realizacji usług Sklepu Internetowego. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Sklep Internetowy informuje, że wszelkie wspomniane w pkt. 2-4 dane przekazywane są przez Klientów dobrowolnie, jednak dane oznaczone jako „obowiązkowe” są niezbędne do realizacji usług: składania i realizacji zamówień, rezerwacji produktów, rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz wysyłki zamówień. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. Dane osobowe Klientów zbierane przez Sklep Internetowy przetwarzane są w celu:
 • rejestracji w Sklepie Internetowym (założenie Konta) oraz logowania do Konta,
 • sprzedaży Klientom produktów oraz ich dostawy do Klienta (realizacji zamówień),
 • rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń,
 • realizacji zwrotów świadczeń, zwiazanych z odstąpieniem Klienta od umowy,
 • tworzenia analiz dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz statystyk dot. oglądalności Sklepu Internetowego,
 • dostosowania Sklepu Internetowego do wymagań i potrzeb Klienta.
 1. Sklep Internetowy po wyrażeniu odrębnej zgody przez Klienta może również przetwarzać dane osobowe Klienta w celu:
 • realizacji działań marketingowych i promocyjnych oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących ze Sklepem Internetowym, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych działań reklamowych,
 • otrzymywania informacji handlowej i marketingowej, np. przesyłania przez Sklep Internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

Prawa klienta

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych, które powierzył Sklepowi Internetowemu, a w szczególności: do ich zmiany lub całkowitego usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym zgodnie z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”), żądania zakazu ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprostowania danych. W celu realizacji powyższych praw  wystarczy wysłać takie żądanie na adres e-mail: kontakt@sklepikseniora.pl lub też pisemnie wysyłając je na adres Sklepu Internetowego: SklepikSeniora.pl, ul. Lubelska 1D, 54-103 Wrocław.
 2. W sytuacji, gdy Sklep Internetowy występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail w postaci Newslettera, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo do  jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail z żądaniem na adres: kontakt@sklepikseniora.pl , kliknąć na specjalny link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Sklepu Internetowego: SklepikSeniora.pl, ul. Lubelska 1D, 54-103 Wrocław.

 

Prawa i obowiązki sklepu internetowego

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych, powierzonych przez Klienta podmiotom współpracującym ze Sklepem Internetowym w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Sklep internetowy (w celu realizacji umowy sprzedaży), a w szczególności w związku z:  realizacją zamówień, wysyłką zamówień do Klienta, jak również obsługą płatności, rozpatrywaniem reklamacji (roszczeń) i w tym zakresie dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim (przewoźnikom), firmom obsługującym płatności (np. bankom, firmom pośredniczącym), dostawcom produktów.
 2. Sklep Internetowy oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do ujawnienia niektórych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności: jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Klientów?

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora Sklepu Internetowego zależy od rodzaju usługi i celu przetwarzania. W większości przypadków dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, jak również do czasu kiedy wcześniej udzielona zgoda ze strony Klienta zostanie przez niego wycofana lub też skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Czas przetwarzania danych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń ze strony Kllientów (rozpatrywania gwarancji, reklamacji, realizacji rękojmi) lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Polityka cookies

 1. Serwis www.SklepikSeniora.pl w sposób automatyczny nie zbiera żadnych informacji o użytkownikach, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to tzw. dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator sklepu internetowego www.SklepikSeniora.pl  firma GHN Jakub Wysmyk z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 45.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe” . Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kontakt z administratorem
 

Z administratorem Państwa danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@sklepikseniora.pl lub adres korespondencyjny SklepikSeniora.pl, ul. Lubelska 1D, 54-103 Wrocław.


Wszelkie prawa zastrzerzone sklepikseniora.pl
Kontakt ze sklepem